Bane & Sikkerhet

Her vil du finne informasjoner og retningslinjer som gjelder bane og sikkerhet. Du vil videre finne informasjoner om finansiering ved hjelp av spillemidler. Vi anbefaler at du besøker siden Gode Idrettsanlegg her vil du kunne hente mye informasjoner om anlegg.

Har du spørsmål angående bane og sikkerhet så kan du bruke følgende mail: bane@bilsport.no

Krav til bruk av lys ved trening og løp

Ved alle treninger gjelder retningslinjer for lys:
Lys plassering:  På sine bestemte og merkede plasser, alle lys skal brukes.
Rescueteam:  Minimum et team med førstehjelper på merket plass (antallet rescueteam må vurderes etter antall deltakere)
Racecontroller:  Betjenes av funksjonær med praktisk og teoretisk opplæring. Forsikre seg om at personell er forsvarlig opplært. Benytte løpsleder/treningshåndsender
Hovedtavle:  Kan benyttes.
Bekledning:  I henhold til retningslinjer
Ved alle typer løp gjelder retningslinjer for lys
Utstyr som skal brukes:
Løpsleder:  Skal ha egen håndsender.
Håndsendere:  Plasseres på alle poster.
Lys plassering:  På bestemte og merkede plasser i henhold til kart.
Rescueteam:  Plasseres på merkede plasser i henhold til kart. Personell skal sitte i bilene/ATV sine.
Racecontroller:  Skal ha Software med skjerm og tastatur. Forsikrer seg om at alt personell er forsvarlig opplært. Betjenes av funksjonær med godkjent lisens.
Bekledning:  I henhold til retningslinjer
Generelt gjelder
Alt utstyr skal være plassert iht. godkjenning og kart. Alt utstyr skal være godkjent av NBF.

FIA-godkjenning gir ikke automatisk nasjonal godkjenning.
Hvis hovedtavle benyttes skal denne være godkjent av NBF.
På løp som Bilcross, Crosskart og Rallycross bør personell som betjener lys kunne brukes som redningsmannskap.