Bane & Sikkerhet

Her vil du finne informasjoner og retningslinjer som gjelder bane og sikkerhet. Du vil videre finne informasjoner om finansiering ved hjelp av spillemidler. Vi anbefaler at du besøker siden Gode Idrettsanlegg her vil du kunne hente mye informasjoner om anlegg.

Alle oppdaterte retningslinjer finner du på bilsportboka.no

Har du spørsmål angående bane og sikkerhet så kan du bruke følgende mail: bane@bilsport.no