NBF har avholdt årsmøte

NBFs årsmøte ble avholdt i forrige uke.

Det var stort engasjement blant årsmøtedelegatene fra KNA, NMK og FMK da forslag til endringer av NBFs vedtekter ble behandlet på forbundets årsmøte 9.mai. Det var ikke noen forslag som fikk det nødvendige ¾ flertall. Dermed ga årsmøtet NBFs styre i oppdrag å nedsette en vedtektskomite som skal arbeide frem et forslag som vil bli behandlet på et ekstraordinært årsmøte i september.

I en forlengelse av dette ble også valg av styre utsatt til det samme ekstraordinære årsmøtet, slik at det sittende styre vil stå for kontinuitet i det viktige arbeidet med vedtektsendringer.

2022 var et meget godt år for Norsk Bilsport med høyere aktivitet enn noen gang.
Dette kan du lese mer om i NBFs årsmelding her