NBF innfører Forenklede konkurranseformer

NBF lanserer i disse dager Forenklede konkurranseformer. Som det ligger i navnet er det arrangement som kan gjennomføres på enkle måter og med få mennesker tilstede, tilpasset Korona-situasjonen.

-Det er begrensningene som Covid-19-situasjonen legger på all aktivitet som har gjort at vi har utarbeidet retningslinjer for Forenklede konkurranseformer. Vi ønsker alle aktivitet. Både aktive og klubber og for folkehelsen og særlig den mentale helsen er det viktig å få til aktiviteter i trygge former slik at folk kan komme seg ut, sier Tommy Kristiansen i NBF. Sammen med kollega Tom Vidar Kaasa har han ledet prosjektet med å utarbeide et regelverk for Forenklede konkurranseformer siden Påske.

-Det er gjort en meget god jobb på kort tid her, og det gledelig er at vi også inkluderer noen enkle aktiviteter med registrerte gatebiler. Det vil være et meget godt bidrag til samfunnet om våre klubber kan få ungdomsmiljøer som er opptatt av bilene sine inn på banene. Disse miljøene har vært mye omtalt i media i det siste, og ungdommen selv ønsker seg møteplasser. Nå kan vi ta i mot dem på våre baner og de kan teste seg selv i trygge former, sier NBFs Generalsekretær Hallgeir Raknerud.

Konkurranseformen er svært godt egnet for å kunne teste hva bilsport er med sin egen bil. I Sverige kalles denne aktiviteten Enkla Tävlingsformer og er en måte å rekruttere nye inn i bilsporten. I disse dager er ikke rekrutering hovedformålet, men på sikt kan dette være en viktig aktivitet for klubbene.

 

Forenklede konkurranseformer er konkurranser som kan kjøres på alle baner, gjerne som en del av en eksisterende trening eller banedag. Konkurransen kan brukes som et ledd i klubbens rekrutterings arbeid eller som en spiss på treningen for de vanlige lisensierte bilene. Klubbene kan organisere dette som et klubbløp, et åpent løp, et rekrutteringsløp eller kombinasjoner av dette.

Den perioden vi er inne i nå med stort fokus på smittevern kan denne konkurranseformen også være veldig egnet da man trenger få funksjonærer og man kan gjennomføre med fornuftige økonomiske forhold. Se for øvrig vår informasjonsside om covid-19 tiltak

-Førerne kan delta med engangslisens, mens arrangøren må ha en arrangørlisens. Denne har en kostnad på kr. 660,- per løp, eller man kan få en helårslisens til kr. 1.500,-. Forsikring, både for deltagere og funksjonærer er som ved andre konkurranser.