NBFs årsmelding 2023

NBFs årsmelding for 2023 ble nylig vedtatt på forbundets årsmøte og er nå tilgjengelig digitalt på vår nettside

Her finner du NBFs årsmelding 2023 . 
Den er totalt på 60 sider med mange bilder og oppsummeringer av alt som foregikk i Norsk Bilsport i året 2023, som var et svært aktivt og godt år!

Tidligere årsmeldinger fra NBFs finner du her