NMK Bergen feiret 100 år

Det var stor festivitas på Scandic Flesland på lørdag da NMK bergen feiret sitt 100-årsjubileum.

100 år er en anselig alder på en motorsportklubb i Norge. Som vi vet er det bare fem år siden NMK sentralt feiret 100 årsjubileum, og NMK Bergen hadde vireklig slått på stortromma når jubileet skulle feires. 200 gjester var tilstede lørdag kveld og de fikk oppleve en reise gjennom de 100 årene klubben har eksistert. Kveldens konferansier David Genius tok gjestene gjennom de 100 årene og satte NMK Bergens historiske øyeblikk inn i verden og Norges utvikling i den samme tidsepoken.  Musikk fra de forskjellige tidsepoker ble også fremført på scenen.


Det var mange som fikk velfortjent fortjenstmerke under jubileumsfesten.

Det er selvfølgelig mange som har betydd mye gjennom 100 år, og svært mange av dem ble hedret på lørdag. Det var utdeling av både NMK Bergens eget fortjenstemerke. En av de virkelig store og viktige ildsjelene i nyere tid, Trond Madsen, ble hedret med NMKs fortjenstmedalje i gull. Madsen jobbet iherdig med planleggingen og byggingen av Eikås Motorsenter fra 1986 til åpningen i 2000, og er fortsatt aktiv.

Klubbens tredoble Europamester, Andreas Bakkerud, ble selvfølgelig også hedret. Han fikk NMKs førermerke i gull, og han fikk Bilsportforbundets fortjenstmedalje i gull. Andreas er uhyre populær i klubben. Han var en av de første som kjørte gokart på Eikås, og det var der han la grunnlaget for sin karriere. Der bruker han fortsatt mye tid, både til å trene og være med på dugnad for klubben sin.


Andreas Bakkerud og Håkon Pedersen (trialkjører) ble begge tildelt NMKs førermerke i gull. Trond Madsen fikk NMKs fortjenstmedalje i gull

 

NMK Bergens leder Sissel Olsen kunne ta imot mange gaver under kvelden. NBFs president Finn Eirik Eilertsen var blant talerne og overrakte gave. NMK Bergen fikk 20.000 kroner av NBF og midlene skal brukes til det viktige arbeidet klubben gjør for barn og unge.


NMK Bergens leder Sissel Olsen

Enorm utvikling

Det har skjedd mye på 100 år. Det vil for eksempel si at NMK Bergen ble stiftet like etter 1. verdenskrig, og klubben har overlevd andre verdenskrig og ikke mindre enn ni epidemier eller pandemier. Uansett står NMK Bergen fjellstøtt.

Historien bak stiftelsen av NMK Bergen, eller Norsk Motorcycleklub Avdeling Bergen, som det het fra starten, er ikke ulik andre motorklubber som ble stiftet på den tiden. Stifteren, Harald Seierstad var grosserer. Ser man på resultatlister fra de første bilene i Norge så var grosserer og fabrikkeiere gjengangere den gangen.

Allerede i 1922 arrangerte NMK Bergen sitt første billøp, et israce på Nordåsvannet. Dette var akkurat ti år etter at tidenes første billøp ble arrangert i Norge i 1912. Også det et israce – i Oslo.

Mot slutten av 30-tallet ble navnet ble endret til Norsk Motorclub, men først i 1955 ble bilen for alvor implementert i klubben.

NMK Bergen var også raskt ute da bilcrossen ble en del av norsk bilsport for 40 år siden. Grenen ble en suksess også i Bergen, og de første løpene ble kjørt i et grusanlegg på Eikefet. Dessverre ble anlegget på Eikefet lagt ned i 1990, og det ble en periode med liten aktivitet frem til man kom i gang på Eikås. I 2000 stod Eikås-banen ferdig og dette har blitt viktig, ikke bare for NMK Bergen men for Norsk Bilsport. Senest i år var klubben vertskap for Norgesmesterskapet i karting på Eikås. Dessverre er det i dag usikkert hvor lenge klubben får lov til å være på Eikås. Vi må bare håpe at klubben får et annet baneområde dersom det skulle bli slutt på aktiviteten på Eikås.

 

 

 

 

Bakerst i festsalen på lørdag hadde klubben både laget en liten utststilling av løpskjøretøy og samlet mye historisk materiale fra de 100 årene.
Andreas Bakkerud kunne blant annet finne sin egen første presentasjonsmappe fra 2010.