Økt kvinneandel

NBFs styre foretok en del oppnevninger av medlemmer til de forskjellige grenseksjonene i NBF i sitt møte i desember. Det resulterte blant annet i en styrket kvinneandel.

 

Av 44 medlemmer i de 15 forskjellige seksjonene og Lovutvalget som styret oppnevner medlemmer til, er det nå 8 kvinner, noe som gir en kvinneandel på 18%.

-Det er utrolig mange flinke kvinner i Norsk Bilsport som gjør en stor innsats i sine klubber, så kvinneandelen i våre seksjoner kunne gjerne vært høyere. Men nå har vi faktisk to kvinnelige seksjonsledere, og det er en dobling fra i fjor, sier generalsekretær Hallgeir Raknerud.

Ny seksjonsleder er Lina Haga (bildet) fra NMK Modum & Sigdal, som nå leder funksjonærseksjonen. I funksjonærseksjonen er det for øvrig nå tre kvinnelige medlemmer, Lina Haga, Monika Norup Haug og Bodil Kvalø Lyhus, mens Geir Sandberg er enslig mann i seksjonen.

Therese Bruer Larsen er den andre kvinnelige seksjonsleder. Hun ble gjenoppnevnt som leder av bilcrosseksjonen.

I tillegg er det kvinnelige ansatte sekretærer i ni av de totalt 15 seksjonene, så på det området er kvinnene i flertall.

-Vi har en ledig plass, og ønsker oss et nytt medlem i crosskartseksjonen. Om noen er villig til å være med å utvikle denne spennende rekrutteringsgrenen, så er det bare å ta kontakt, sier Hallgeir Raknerud.

Her finner du oversikt over NBFs seksjoner