Oppdatert informasjon om Covid-19

Det er innført svært strenge tiltak for å bekjempe spredning av Covid-19-smitte i en rekke kommuner i Oslo-området i løpet av helgen. Dette vil dessverre også påvirke bilsportsaktivitet i disse kommunene.

Det som er viktig for en klubb som skal ha et arrangement nå er at man har tett og god dialog med kommunens helsemyndigheter, det vil i praksis si kommuneoverlege. Det er slik at det lokalt kan innføres strengere tiltak enn det som er nasjonalt bestemt. Det er med andre ord forskjellige bestemmelser i forskjellige kommuner, derfor er denne dialogen svært viktig. Bruk våre smittevernregler og veiledere i denne dialogen, slik at kommuneoverleger ser at vi har ivaretatt kravene til begrensning av mulig smittespredning. bilsportens retningslinjer og veiledere.

Det er også viktig å være kreative og tenke nytt. Vi må se etter muligheter og ikke bare begrensninger slik situasjonen er. Det er ikke sikkert vi må gjøre alt akkurat slik vi har gjort til nå. Det viktige er å få til aktivitet, selv om det kanskje må bli på en annen måte enn tidligere.

Det ble innført kraftige tiltak i ti østlandskommuner lørdag 23. januar for å stanse den engelske virusvarianten. Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Tiltakene vil i første omgang gjelde til 31. januar.

Fra midnatt søndag ble det innført strenge tiltak i femten randsonekommuner.

– Vi vet foreløpig ikke i hvor stor grad den engelske virusvarianten har spredt seg til flere kommuner enn Nordre Follo. Situasjonen er uoversiktlig, og risikoen for spredning til andre kommuner er stor. Men vi har en nedadgående smittekurve, og det gir oss muligheter til å stoppe utbruddet og videre smittespredning i resten av landet. Sammen kan vi klare å slå ned den engelske virusvarianten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De 15 randsonekommunene dette gjelder er: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Tiltakene i de 15 randsonekommunene varer fra midnatt natt til 25. januar til og med 31. januar 2021.

I disse 25 kommunene er det svært utfordrende å få tillatelse til arrangement for tiden. Men også i andre deler av landet, og også for arrangement som er planlagt etter 31. januar er det viktig at vi viser til at vi har retningslinjer og veiledere for hvordan vi kan avvikle på en trygg måte. Det er Helsedirektoratet som har pålagt alle særforbund å lage slike retningslinjer og veiledere for sin sport, så disse vil være til stor nytte når man skal i dialog med lokale helsemyndigheter.

Norsk Bilsports smittevernregler og veiledere finner du her: bilsportens retningslinjer og veiledere. 

Følg også med på offisielle nyheter fra regjeringen rundt Korona-situasjonen her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

 

Spørsmål rundt grener

Restriksjonene i Oslo gjør også at de fleste av NBFs ansatte for det meste arbeider fra hjemmekontor for tiden. Men alle er i fullt arbeid og klare til å hjelpe dere.

Vårt kontor har for tiden også begrenset åpningstid for besøkende. Men alle funksjoner er intakt, så vi kan kontaktes på telefon 23 05 45 00 og e-post: info@bilsport.no og lisenser ekspederes fortløpende.

Ved spørsmål rundt forskjellige grener står NBFs grenansvarlige klare til å hjelpe klubbene, både i forhold til Korona-restriksjoner, muligheter og begrensninger, eller andre praktiske spørsmål.

Våre kontaktpersoner er:

Bilcross, Rallycross, Bakkeløp og Crosskart: Vera Bakke Andresen, vera.bakke.andresen@bilsport.no, tlf. 41 90 54 54

Racing og drifting: Helen Thorgersen, helen.thorgersen@bilsport.no , tlf. 907 43 879

Rally, autoslalåm og challenge: Jan Egil Jenssen: jan.egil.jenssen@bilsport.no tlf. 906 35 308

Karting: Rune Bekkevold: rune.bekkevold@bilsport.no tlf. 928 25 367

Offroad, Biltrial og Terrengtouring: Torill Raknerud, arrangor@bilsport.no, tlf. 959 08 465

Dragracing og street legal: Tommy Kristiansen: tommy.kristiansen@bilsport.no tlf. 936 60 818

Baneinspeksjon Er det baneeiere som trenger baneinspeksjon og fornyelse av banelisens før sesongstart vil vi håndtere det. For avtale om baneinspeksjon eller andre spørsmål rundt baner og sikkerhet: Tom Vidar Kaasa, tom.kaasa@bilsport.no, tlf. 909 50 765