Presisering av § 267 Bane- og brannovervåking 2022

Ved arrangementer som har deltakere som overnatter i depot pålegges det arrangøren å ha nattvakt som jevnlig kontrollerer depot på kveld og natt.
Nattvaktens navn og kontaktinformasjoner skal være oppslått på oppslagstavlen. Vakten skal oppholde seg i, eller i umiddelbar nærhet til depotet.

Se for øvrig: https://bilsport.no/arrangorportal/planlegging-gjennomforing-lop/

Presisering.

Nattevakt skal jevnlig kontrollere alle områder der førere med team overnatter. Der det er mulig bør det ikke overnattes i parkeringsdepot.