Planlegging og gjennomføring av løp

VIKTIGE ELEMENTER

  • God planlegging
  • Funksjonelt utstyr
  • Motiverte funksjonærer

Skal dere få til et vellykket arrangement, er det nødvendig å planlegge i minste detalj i god tid før løpsdagen. Bruk gjerne planleggingsskjema som du finner under skjemaer og hjelpemidler.

En løpsleder som er god til å improvisere kan være god å ha på løpsdagen, men bare når de oppsatte planene svikter. Sats ikke på dette i utgangspunktet.
Enhver arrangørklubb bør ha sin egen løpsleder. Løpsleder bør være med i arrangementskomitèen, og delta i planleggingen av løpet fra første stund.

Utnevn tidlig en sportskomitè (3-5 personer) som har ansvaret for løpet – fra planleggingsstadiet og til løpet er slutt.

Start tidlig og bruk alle tilgjengelige hjelpemidler.

Vær tidlig ute med søknader. Ingenting kan gjøres for tidlig!

Spør de foreslåtte funksjonærer i god tid, og kontroller at alt er under kontroll ca. en uke før løpet.

Innkall til funksjonærmøte en uke før løpet, og forsikre dere om at alle vet hva som er deres ansvarsområde og oppgaver. De kan utføre sin jobb bedre hvis dere informerer godt!

Videre her finner du diverse som kan være til nytte i planleggingen. Det finnes også flere viktige og nyttige elementer i menyen til høyre på arrangørportalen (medisinsk, skjemaer og hjelpemidler, funksjonærinstruksjoner m.m.)

HVORDAN MOTIVERE FUNKSJONÆRENE?

  • Positiv forespørsel
  • Mye og god informasjon
  • God opplæring
  • Bespisning løpsdagen
  • Positive tilbakemeldinger
  • Belønning (funksjonærfest i ettertid?)
  • Evalueringsmøte