Staker ut kursen for Norsk Bilsport

Det var stort engasjement da medlemmer av alle seksjoner i NBF var samlet sammen med styret og ansatte på Gardermoen denne helgen under parolen «Best Sammen 3.0».

 

Fra lunsj på fredag frem til lunsj på lørdag var det strategi og handlingsplan som var tema blant NBFs mange tillitsvalgte. Totalt er det 15 grenseksjoner i NBF med 44 medlemmer. Alle kunne selvfølgelig ikke delta, men med styremedlemmer og ansatte ble det totalt nærmere 50 personer som både oppsummerte 2023-sesongen og ikke minst så inn i fremtiden for å stake ut den videre kursen for Norsk Bilsport.

-Det er tredje gang vi avholder en slik stor samling med alle seksjonene, og derav betegnelsen «Best Sammen 3.0». Vi startet dette i 2019, også ble det et opphold under pandemien før vi kom i gang igjen i november 2022, og nå var det altså den tredje samlingen. Det er viktig for utviklingen av sporten at vi møtes på tvers av grenene på denne måten. Vi er ett forbund, ett lag, og selv om vi har 18 forskjellige grener er det viktig for oss at vi alle har en formening om hva andre gjør og at vi kan lære av hverandres erfaringer. Vi ønsker også at det skal være tydelig at hver gren tilhører samme forbund,  sier NBFs generalsekretær Hallgeir Raknerud.

-Det jeg sitter igjen med etter en samling som dette er at vi har så mange mange dedikerte og flinke tillitsvalgte og ansatte med et stort hjerte for sporten vår. Vi rekrutterer medlemmer til seksjonene fra miljøet ute i klubben landet rundt og det var et imponerende engasjement og vilje til å finne gode løsninger for utviklingen av sporten vår for fremtiden. Jeg kan trygt slå fast at det faglig sett var svært vellykket. Det har også stor verdi at vi samles på denne måten på kryss av grenene, og det sosiale samværet på fredag kveld er viktig, sier NBFs president Glenn Mellegaard.

 

 

Etter samlingen med alle seksjonene, ledet Mellegaard også NBFs første styremøte for året på lørdag ettermiddag.