Tips og råd til arrangører

Sakte, men sikkert åpnes Norge opp igjen, og flere bilsportaktiviteter er i gang allerede. Snart er det også klart for løp og det gjøres en solid jobb blant mange arrangører som samarbeider med sine lokale kommuneoverleger og overholder smitteverntiltak.

Samtidig er det flere som har spørsmål til hvordan de kan få gjennomført aktiviteter i tiden fremover. Som et hjelpemiddel har vi i NBF samlet relevant informasjon på en egen Covid-19-side. Der finner du blant annet veileder for gjennomføring av aktiviteter, retningslinjer for trening og gjennomføring av løp.

Les mer her:

Informasjon og retningslinjer i forbindelse med Covid-19