Tid for forberedelser

Norsk Bilsport, som all annen idrett, er påvirket av Koronaviruset. Det er forbud mot å arrangere løp, men det er nå mulighet for å ha begrenset trening og også å avholde kurs for førerlisens. Sakte men sikkert er vi på vei tilbake til en normal hverdag, men vi må alle skynde oss langsomt.

I dugnaden for å begrense smittespredning er det forbud mot løp på alle bilbaner, men det er nå mulig med begrenset trening. Det er også fullt mulig å forberede seg til sesongstart og for eksempel sørge for å ha lisenser i orden før storinnrykket kommer.

NBF har fortsatt stengt sitt kontor for publikum, men vi er fullt operative og de aller fleste tjenester utføres. Normalt er dette tiden for et veldig stort press i forhold til fornyelse og utstedelse av vognlisenser. Men naturlig nok er det ikke det trykket som vi normalt opplever på denne tiden.
Vi oppfordrer imidlertid alle til å forberede seg til sesongstart og ikke vente med å ordne lisenser, for da vil man måtte belage seg på ventetid.
Det er ikke vanskelig å komme i kontakt med vårt kontor. Det er betjent, på tlf. 23 05 45 00 og E-post info@bilsport.no. Vi ekspederer lisenser fortløpende.

Teknisk årskontroll
Det er heller ikke noe i veien for å få utført teknisk årskontroll. Liste over tekniske årskontrollører finner du her: https://bilsport.no/arrangorportal/autoriserte-funksjonaerer/

Selvfølgelig må en ha respekt for at enkelte årskontrollører ikke ønsker å utføre kontroll i disse dager, men det det skal ikke være noe i veien for at man kan gjøre det ved å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ .

Dersom man har symptomer på Korona bør man selvfølgelig ikke bestiller en årskontroll, og en årskontrollør som har det samme bør ikke påta seg oppgaven. Ved kontroll må en holde avstand, og det anbefales at kontrollør bruker gummihansker.

Spørsmål rundt tekniske utfordringer kan rettes til våre teknikere:

Jan Egil Jenssen jan.egil.jenssen@bilsport.no tlf. 906 35 308
Tommy Kristiansen: tommy.kristiansen@bilsport.no tlf. 936 60 818
Rune Bekkevold: rune.bekkevold@bilsport.no tlf. 928 25 367

Skjemaer for lisenssøknad finner du her https://bilsport.no/arrangorportal/skjemaer/

Begrenset trening
Det er åpnet for begrenset treningsaktivitet, og NBF har utarbeidet retningslinjer for dette. Overordnet mål for disse retningslinjene er at når det er åpnet for begrenset organisert aktivitet i klubber tilsluttet Norges Bilsportforbund, skal aktiviteten ikke bidra til spredning av korona-viruset. Disse retningslinjene gjelder trening som avholdes i henhold til NBFs reglement for trening, motordag og testing. Det er viktig å merke seg at disse retningslinjene gjelder for både arrangører og utøvere. Arrangører må forsikre seg om at utøvere som deltar i trening har satt seg inn i disse retningslinjene.

Kurs – førerlisens
I flere klubber har det meldt seg behov for å avholde kurs for førerlisens.  NBF ser det som viktig at så mange som mulig er forberedt når sesongen kommer i gang, og har derfor utarbeidet retningslinjer for kurs  for førerlisens i perioden med korona-restriksjoner.
Klubber kan holde kurs for førerlisens dersom regler for smittevern overholdes. Det er viktig at klubber og instruktører ivaretar sin egen og andres sikkerhet i forhold til smittefaren.

Arrangører
For arrangører er det også fullt mulig å søke om arrangørlisens. Men det er vanskelig å si når vi får arrangere løp igjen. Det er i hvert fall ikke før 15. juni.
Alle henvendelser om terminlister og arrangørlisenser kan rettes til:
Torill Raknerud, arrangor@bilsport.no, tlf. 959 08 465.

NM-arrangører må ha en tett dialog med aktuell grenansvarlig (se liste lenger ned i saken), dersom de ønsker å utsette NM-løp/NM-runder. Kommunikasjon vedrørende endringer når det gjelder NM gjøres av NBF og ikke den enkelte arrangør.

Baneinspeksjon
Er det baneeiere som trenger baneinspeksjon og fornyelse av banelisens før sesongstart vil vi også så langt det er mulig håndtere det.
For avtale om baneinspeksjon eller andre spørsmål rundt baner og sikkerhet:
Tom Vidar Kaasa, tom.kaasa@bilsport.no, tlf. 909 50 765

 

Spørsmål rundt grener

Ved spørsmål rundt forskjellige grener er våre kontaktpersoner:

Bilcross, Rallycross, Bakkeløp og Crosskart:
Vera Bakke Andresen,  vera.bakke.andresen@bilsport.no,  tlf. 41 90 54 54

Racing og drifting:
Helen Thorgersen, helen.thorgersen@bilsport.no , tlf. 907 43 879

Rally, autoslalåm og challenge:
Jan Egil Jenssen: jan.egil.jenssen@bilsport.no tlf. 906 35 308

Karting:
Rune Bekkevold: rune.bekkevold@bilsport.no tlf. 928 25 367

Offroad, Biltrial og Terrengtouring:
Torill Raknerud, offroad@bilsport.no, tlf. 959 08 465

Dragracing og street legal:
Tommy Kristiansen: tommy.kristiansen@bilsport.no tlf. 936 60 818

Talentutvikling, Team Norway:
Atle Gulbrandsen,  atle.gulbrandsen@bilsport.no,   tlf. 905 17 602