Trening

Bestemmelser om organisert trening.

Definisjon

All organisert kjøring som ikke er konkurranse omfattes av disse bestemmelser. All aktivitet under denne bestemmelsen skal være godkjent av og forsikret gjennom NBF. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier og politi samt banegodkjenning der dette er aktuelt. Søknadsfrist senest tre uker før aktiviteten.

Ansvar

Klubb tilsluttet NBF må stå ansvarlig for aktiviteten. Klubbene får ansvar for å oppnevne treningsansvarlig. Det er klubbens ansvar å forvisse seg om at denne personen har tilstrekkelig kunnskap og forutsetninger til å kunne gjennomføre treningen i henhold til gjeldende regler i NSR. Denne personen har på vegne av klubben ansvaret for at aktiviteten gjennomføres i henhold til NSR. I rallyrelatert aktivitet skal ansvarlig ha status som jurymedlem, løpsleder eller sikkerhetskontrollør (alle innenfor rally). Personer som ikke innehar denne status kan bli godkjent etter søknad til NBF.

§ 269 Bestemmelser om organisert trening finnes her

Alle klubber som har trening skal ha oppdatert treningsprotokoll tilgjengelig.

1 Forside treningsprotokoll

2 Innhold treningsprotokoll

3 Instruks for treningsansvarlig

4 Innsjekkliste (pdf)

4 Innsjekkliste (excel)

5 Kontaktliste nøkkelpersoner

6 Vaktliste treningsansvarlig

7 Teknisk kontroll

8 Nødvendig utstyr ved trening

 

Trening Karting

Treningsansvarlig for Karting må ha gjennomgått kurs for dette.

Instruks for flaggvakter Karting

 

Trening Offroad

Forklaring innsjekk trening
Registreringsskjema – treffrapport-Treningslogg (PDF)
Registreringsskjema – treffrapport – Treningslogg(Excel fil)

Registreringsskjema Terrentouring familie (Excel fil)