Trening

Det er fra 2007 delegert ansvar til klubbene å oppnevne treningsansvarlig for ovennevnte grener. Klubben forplikter å forvisse seg om at denne personen har tilstrekkelig kunnskap og forutsetninger for å kunne gjennomføre trening i henhold til NSR.

Treningsprotokoll og instrukser

Kontaktliste Nøkkelpersoner

Vaktliste treningsansvarlig

Innsjekksliste

Treningsprotokoll FK