Kalender-arkiv – Forenklede konkurranseformer (01.01.2017–22.08.1970)