Kalender-arkiv – Forenklede konkurranseformer (01.01.2018–22.08.1970)