Kalender-arkiv – Forenklede konkurranseformer (01.01.2020–22.08.1970)