Kalender-arkiv – Forenklede konkurranseformer (01.01.2023–23.08.1970)