Nye seksjonsmedlemmer i NBF

Fra 1.januar 2023 er det gjort enkelte små endringer i et par av NBFs fagseksjoner.

I Bane- og sikkerhetsseksjonen er Arild Østby, Oslo Motorsport, oppnevnt som nytt medlem. I Crosskartseksjonen er Atle Vik fra NMK Konsmo oppnevnt som nytt medlem.
Lovutvalget har fått to nye medlemmer. Det er Ragnhild Lode fra KNA Stavanger og Kristian Seterøy fra KNA Aust-Agder.
Alle er oppnevnt for to år, 2023 og 2024.

Endringer i administrasjonen

I og med Jan Egil Jenssen går over i pensjonistenes rekker fra 1.1.23, er Tommy Kristiansen ansatt som ny Teknisk Sjef i NBF.
Det er også nye sekretærer som erstatter Jan Egil Jenssen i enkelte seksjoner.
Ny sekretær for Appelldomstolen er Rune Bekkevold. Ny sekretær for Rallyseksjonen er Bjørn Erik Hagen, mens ny sekretær for Ferdighetsseksjonen er Torill Raknerud

Komplett oversikt over seksjoner, utvalg og komiteer for 2023  finner du her