Offroad reglement 2018 – Høring

Seksjonen har lagt ut ett utkast av reglementer 2018 på høring.

evt. en tilbakemelding innen onsdag 13. desember 2017

 

§ 900 Generell arrangørbestemmelser 2018

§ 901-902 Generelle bestemmelse om fører og vognlisens 2018

§ 910 Reglement Terrengtouring 2018

§ 911 Reglement Offroad Challenge 2018

 

§ 912 Reglement Biltrial 2018

§ 913 Reglement Offroad Cross 2018

§ 914 Reglement Formula Sport 2018

§ 915 Reglement Formula Offroad 2018

§ 916 Reglement Monster Race 2018

 

§ 920 Teknisk Reglement Terrengtouring 2018

§ 921 Teknisk Reglement Offroad Challenge 2018

 

§ 922 Teknisk Reglement Biltrial  2018

§ 924 Teknisk Reglement Formula Sport 2018

§ 925 Teknisk Reglement Formula Offroad 2018

§ 926 Teknisk Reglement Monster Race 2018

§ 927 Tekniske Reglement UTV 2018

 

§ 950 Norgescup Biltrial 2018

§ 960 Norgescup Formula Offroad 2018