Jenter i farta

Bilsport er en av få idretter hvor kvinner og menn konkurrerer mot hverandre på like vilkår. Vi kaller det likestilling i praksis!

Flere av Norges og verdens beste bilsportutøvere er kvinner, og i Norges Bilsportforbund jobber vi aktivt for å få enda flere kvinnelige utøvere.

Vi har blant annet Facebook-siden Jenter i Farta, hvor vi til stadighet deler nyheter om kvinner i bilsport.

Vi samarbeider også med Norges Motorsportforbund om egne jentesamlinger for kvinnelige utøvere.

Fair Race er helt grunnleggende for norsk bilsport. Det er vårt verdigrunnlag med klare retningslinjer for hvordan alle i norsk bilsport skal respekteres og med nulltoleranse for trakassering.

 

Nyheter