Arkiv

Det er utarbeidet ny beredskapsplan med underlag og maler slik at klubber kan lage sin egen utgave av planen. Planen…

Les mer …

Vi vil minne om hva releverket sier om banemarkeringer og curbs. Retningslinjer for Rallycross og Bilcrossbaner 2022 – Bilsportboka Tegninger…

Les mer …

I samråd med forbundslege Thomas Heggelund er det gjort en tilpassing i § 266 punkt 4.2.3 4.2.3 Faglært ambulansearbeider Med…

Les mer …

Her vil du finne  diverse informasjon fra FIA. Eventuelle krav som blir stilt i disse informasjoner gjelder ved internasjonale mesterskap….

Les mer …

Se oppdaterte informasjoner om kjøring på isbaner: https://bilsport.no/arrangorportal/bane-sikkerhet/godkjente-isbaner/

Les mer …

Søknadsfristen er 1. desember 2021. Søknader skal leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-idrettsanlegg Der finnes…

Les mer …