Mer informasjon Autoslalåm / Lisens

I autoslalåm skal deltagerne på kortest mulig tid manøvrere bilen gjennom en bane med fartsreduserende hinder. Banen merkes opp med forskjellige kombinasjoner av plastkjegler som er plassert i henhold til autoslalåm-reglementet. Berøring av kjegler gir tillegg til anvendt tid. Bilen må tilfredsstille vegtrafikklovgivningens krav og ikke ha bruksbegrensning. Deltagere må ha gyldig førerkort med unntak av klassen for debutant med ledsager. Konkurranser avholdes der hvor plassen tillater det, og hvor sikkerhetsbestemmelsene kan følges.

Førerlisens
Krav: Det kreves ingen kurs, men søker må være fylt 18 år og inneha gyldig førerkort og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF
Digitalt søknadsskjema fylles ut.
Det kan løses engangslisens.

Førerlisens ungdom
Ungdom i alderen fra fylte 16 år som ikke har eller har hatt førerkort kl. B og som har trafikalt grunnkurs for øvelseskjøring. De må ha med en ledsager. Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5 år før konkurransen.  Det kreves ledsagerlisens eller annen personlig lisens. Ledsager er ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring.  Ledsager må fylle ut en erklæring og bekrefte at fører har grunnleggende kjøreferdigheter.

Vognlisens
Det stilles ingen krav til vogn- og reklame-lisens.

Last ned Brosjyre om Autoslalåm her.

Se film: Har du lyst til å prøve Autoslalåm?

Hvordan arrangere et Autoslalåm?

 

 

Autoslalåm klassekalkulator