Sørg for å være klar til sesongstart

Det går mot vår, og forhåpentligvis vil flere klubber og baner invitere til trening og etter hvert løp om ikke altfor lang tid. Skal du være med kan det være en fordel å være tidlig ute med fornyelse av lisenser.

KNA Varna har varslet at klubben vil ha kart-trening allerede lørdag 13. mars. De som skal være med må ha lisenser klare i tide. Det er også viktig å huske at det dessverre fortsatt er Korona og stadig smittespredning. Det er derfor viktig at alle som skal delta på trening følger arrangørenes retningslinjer og gjør alt man kan for å unngå mulig spredning av smitte.

For arrangører er det viktig å følge NBFs retningslinjer i forbindelse med Covid-19.
Det er også viktig å være klar over at det kan være lokale bestemmelser og begrensninger i forhold til arrangement, slik at man må ha god dialog med kommuneoverlegen i sin egen kommune for å forsikre seg om at man ikke bryter hverken nasjonale eller kommunale forskrifter.

NBF har fortsatt begrenset åpningstid for besøkende på kontoret på Bryn i Oslo for å begrense mulig smittespedning. Ekspedisjonen er åpen tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00- 13.00. Men kontoret er fullt operative og alle tjenester utføres. Vi oppfordrer alle til å forberede seg til sesongstart og ikke vente med å ordne lisenser, for da vil man måtte belage seg på ventetid.
Det er ikke vanskelig å komme i kontakt med vårt kontor. Det er betjent, på tlf. 23 05 45 00 og E-post info@bilsport.no. Vi ekspederer lisenser fortløpende.

Teknisk årskontroll
Det er heller ikke noe i veien for å få utført teknisk årskontroll. Liste over tekniske årskontrollører finner du her: https://bilsport.no/arrangorportal/autoriserte-funksjonaerer/

Dersom man har symptomer på Korona bør man selvfølgelig ikke bestiller en årskontroll, og en årskontrollør som har det samme bør ikke påta seg oppgaven. Spørsmål rundt tekniske utfordringer kan rettes til våre teknikere:

Jan Egil Jenssen jan.egil.jenssen@bilsport.no tlf. 906 35 308
Tommy Kristiansen: tommy.kristiansen@bilsport.no tlf. 936 60 818
Rune Bekkevold: rune.bekkevold@bilsport.no tlf. 928 25 367

Informasjon om lisenser finner du her: https://bilsport.no/lisenser/