Informasjon og retningslinjer i forbindelse med Covid-19

På denne siden samles informasjon og retningslinjer til klubber og utøvere i forbindelse med aktivitet i tiden med Covid-19

I tillegg til retningslinjer og veiledere gjelder nasjonale og kommunale myndigheters regler og retningslinjer.

Alle pålegges å sette seg inn i smittvernloven og dens bestemmelser, og følge disse. Informasjon om smittevernlovens bestemmelser finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittevern

og

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6

Informasjon fra Helsedirektoratet finnes her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-motenkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

Regjeringens samleside om informasjon og aktuelle nyheter om Covid-19: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

 

Generell informasjon

 

Retningslinjer og Veiledere

Oppstart 2021

Arrangør under Covid-19

Covid-19 Ansvarlig

Risikovurdering Covid-19 ansvarlig

Løpsleder under Covid-19

Funksjonærer under Covid-19

Teknisk kontroll under Covid-19

Jury under Covid-19

Rapport Jury Covid-19

Deltagere-team under Covid-19

Kiosk under Covid-19

Retningslinjer kurs

Spesielt for Bilcross:

Retningslinjer for anbud i Bilcross med Covid-19 restriksjoner (rev. 06.08.2021)


Informasjon fra myndighetene

Smittevernveieleder for idrett

Forskrift om smitteverntiltak

Helsedirektoratet

Helsenorge.no – informasjon om lokale (kommunale bestemmelser) og annen informasjon om Covid-19

Kulturdepartementets tilskuddsordning for frivillighet og idrett som følge av covid-19
Gjelder for perioden 1. janaur til 30. juni 2021

Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett som følge av covid-19