Historikk

Norges Bilsportforbund ble stiftet som Nevnden for Automobilsport i Norge i 1932. Det var bilorganisasjonen KNA som var stifter, og som like etter inviterte NAF og NMK med som medlemmer i det som fra 1984 heter Norges Bilsportforbund.

Det var Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) som startet med bilsport i Norge. Klubben ble stiftet i 1907 og arrangerte i 1912 det første billøpet i Norge. Det var et israce på Bunnefjorden sør for Oslo. Mens man i dag arbeider intenst med markedsføring for å få publikum til bilsporten var situasjonen en ganske annen den gang. Det kom 10.000 mennesker til løpet på Bunnefjorden. Alt ble kaos og løpet måtte avlyses. Arrangøren fikk kritikk i media for å ha drevet en for omfattende markedsføring av løpet! En problemstilling som er ganske vanskelig å fatte i dag.

Det gikk to år før KNA igjen forsøkte seg som billøpsarrangør. Da valgte man også å bytte fra baneløp til pålitelighetsløp. Med start fra Frogner Stadion i Oslo 21. juni 1914 ble det kjørt løp fra Oslo over Grua, til Hønefoss, Kongsberg, Skien, Larvik og Drammen. Det ble en suksess. Igjen var publikumsinteressen stor, og store folkemengder møtte frem langs løypa.

Etter hvert ble Norges Automobilforbund (NAF) og Norsk Motor Klubb (NMK) også stiftet. Derfor valgte KNA i 1932 å invitere med disse da man dannet Nevnden for Automobilsport i Norge. Etter hvert kom også Motorførernes Avholdsforbund (MA) med som medlem.

I dag er det fortsatt disse fire organisasjonene sammen med American Car Club of Norway (AMCAR) som utgjør det som nå heter Norges Bilsportforbund.

Det er fortsatt KNA som har den internasjonale representasjonen for bilsport i Norge gjennom Federation Internationale de l’Automobile (FIA), men denne er delegert til NBF. FIA er det internasjonale bilsportforbundet som administrerer alle internasjonale mesterskap fra Formel 1 og nedover. Det er også FIA som lager alle internasjonale regelverk.

Utviklingen har vært stor for bilsporten i Norge, og det desiderte høydepunktet i forbundets historie var da Petter Solberg ble Verdensmester i rally i 2003.

 
WordPress theme by Fredrik Sørlie