Reglement

Internasjonalt reglement

Det nasjonale sportsreglementet – Generelle bestemmelser (2017)

Vedlegg A Doping og bruk av rusmidler (2017)

 

GENERELLE ARRANGØR-, BANE OG SIKKERHETSBESTEMMELSER HASTIGHET

§ 230-249 Reglement for nasjonale hastighetsløp
§ 260-267 Arrangørbestemmelser bane og sikkerhetsforskrifter
§ 268 Tilleggsbestemmelser for Racing
§ 269 Bestemmelser organisert trening / motordager / testing
§ 270 Kommunikasjon og kjøredisiplin

GENERELLE TEKNISKE REGLER RALLY OG HASTIGHET

§§ 300 – 303 Generelle tekniske bestemmelser for rally og H-løp
§ 304 Generelle tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og h-løp
§ 307 Generelt teknisk reglement for hastighetsløp