Arkiv

label-2 Rallycross

Ved behandling av appell på juryens beslutning nr.8 fra NM i Rallycross den 25/6-23, besluttet appelldomstolen følgende: Appellen tas ikke…

Les mer …
label-2 Rallycross

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på Jurybeslutning nr….

Les mer …