Arkiv

label-2 Racing

Ved behandling av appell på dom nr. 115 i NBFs Domsutvalg, besluttet appelldomstolen følgende: Appellen tas delvis til følge. Fører…

Les mer …

Rallyseksjonen har oppnevnt følgende NM-arrangører i rally for 2023: 20.21. januar      NMK Elverum (Rally Elverum) 04. Mars   …

Les mer …
label-2 Racing

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på Dom nr….

Les mer …
label-2 Autoslalåm, Regularity

Ferdighetsseksjonen i NBF inviterer til Regularitykonferanse Lørdag 19. november 2022 Kl. 12:00 – ca. kl. 18.00 Sted: Sundhaugen, Sundhaugveien 168,…

Les mer …
label-2 Racing

Appelldomstolen har gjennomgått dokumentene i de tilsendte appellene 291 og 292 og har enstemmig besluttet følgende: I henhold til Generelle…

Les mer …
1 2 3 4 13